Bonnenverkoop - De Vrijheid - Ophasselt


De Vrijheid - Ophasselt

BONNENVERKOOP DE VRIJHEID ( DE KAT) – OPHASSELT
 
Voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van ons lokaal bieden wij omwille van de coronamaatregelen onze bonnenverkoop per internet aan.
Ons lokaal telt 230 hoklijsten voor 2021 en heeft het voorbije seizoen +/-93000 duiven ingekorfd waarvan +/- 70000 gezette duiven. Het grote aantal lakduiven heeft uiteraard te maken met het feit dat het seizoen pas op 14/06 kon aanvangen en er daarvoor reeds meerdere oefenvluchten waren met massa’s duiven.
Er komt door deze eerste bonnenverkoop een unieke kans voor alle liefhebbers om van het beste wat er in het lokaal te verkrijgen valt aan te schaffen. Liefhebbers die in de kampioenschappen genoteerd staan moeten tegen grote concurrentie opboksen. Meerdere van de onderstaande liefhebbers zijn dan ook in de provinciale en nationale rankings terug te vinden.
Voor het eerst mogen we ook enkele bons van nationale toppers aanbieden die niet in ons lokaal actief zijn. Deze werden verkregen via de vriendschapsbanden van enkele van onze leden.
Bij de omschrijving van deze bons werd enkel rekening gehouden met resultaten en kampioenschappen van 2020. Alle uitslagen vanaf jaargang 2014 van ons lokaal zijn terug te vinden op onze website www.dekat-devrijheid.be
Langs deze weg willen we alle liefhebbers ( schenkers en kopers) reeds bij voorbaat danken en wensen wij hen veel succes met hun aankoop.
 
Namens het bestuur De Vrijheid Ophasselt

De bonverkoop verloopt enkel online en is er GEEN eindbieding in de zaal.
Indien er in de laatste 10 minuten een bod geplaatst wordt, zal de eindtijd van die specifieke bon verlengd worden tot 10 minuten net zolang tot er in de laatste 10 minuten niet meer geboden wordt op die bon. 

Aantal items in deze veiling: 61
Totaalbedrag: 10 800,00 euro
Terug