Duivenverkoop.be - Algemene voorwaarden bonverkoop

  1. Duivenverkoop.be is uitsluitend een plaats waar door particulieren gratis advertenties kunnen worden geplaatst waarbij duivenverkoop.be geen enkele rol of verantwoordelijkheid heeft in bemiddeling of geschillenbeslechting tussen koper en verkoper met betrekking tot kwaliteit of welke andere grond dan ook. Bevraag u daarom vooraf steeds goed over de aard of kwaliteit van de aangeboden duif of aangeboden bon.
  2. Duivenverkoop.be behoudt zich het recht voor personen en advertenties permanent het gebruik van de site te weigeren.
  3. Duivenverkoop.be is niet verantwoordelijk voor technische problemen die door anderen worden veroorzaakt.
  4. De informatie die bij de bonverkopingen of verkoop van duiven is beschreven is afkomstig van derden en daarom kan duivenverkoop.be niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute of onvolledige informatie.
  5. Biedingen op bonverkopingen of duiven zijn bindend. Bent u de hoogste bieder, dan zal u door de aanbieder gecontacteerd worden om de betaling uit te voeren en de verdere afhandeling.
  6. Kooporders welke op de bonverkopingen en/of veilingen geplaatst worden zullen na het online bieden ook aan de organiserende club doorgegeven worden. Kooporders zijn uitsluitend geldig op de website. Indien u alsnog wenst dat uw kooporder in zaal verdergezet wordt bij een eindverkoop dan dient u zelf de organisatie te contacteren.
  7. Gebruikers van deze website verklaren zich akkoord met deze voorwaarden en zullen deze naleven. Deze kunnen op eender welk moment wijzigen zonder voorafgaand bericht of mededeling.
Duivenspel.be Uw advertentie hier?

Laatste biedingen

Geen biedingen gevonden