Duivenverkoop.be - Algemene voorwaarden advertenties

 1. Het plaatsen van advertenties op duivenverkoop.be is voor particulieren gratis.
 2. Er kunnen alleen advertenties worden geplaatst die direct te maken hebben met de duivensport. Alle andere dingen die worden aangeboden worden zonder discussie verwijderd.
 3. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de geplaatste advertenties. Duivenverkoop.be kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.
 4. Duivenverkoop.be is uitsluitend een plaats waar door particulieren gratis advertenties kunnen worden geplaatst waarbij duivenverkoop.be geen enkele rol of verantwoordelijkheid heeft in bemiddeling of geschillenbeslechting tussen koper en verkoper met betrekking tot kwaliteit of welke andere grond dan ook. Bevraag u daarom vooraf steeds goed over de aard of kwaliteit van de aangeboden duif of aangeboden artikel.
 5. Er zal door duivenverkoop.be worden toegezien op de geplaatste advertenties waarbij aan duivenverkoop.be het recht is voorbehouden advertenties te weigeren of te verwijderen. Tenzij anders overeengekomen zullen advertenties met commerciële info automatisch leiden tot verwijdering van de advertentie.
 6. Advertenties plaatsen naar andere websites die commerciële diensten aanbieden worden niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk vooraf toegestaan.
 7. Door het herhaaldelijk herplaatsen van eenzelfde of een licht gewijzigde advertentie met als doel telkens weer in de kjker te staan bovenaan de lijst, worden andere adverteerders benadeeld. Herplaatsing, ook in licht gewijzigde vorm, is niet toegestaan en kan leiden tot het verwijderen van de advertentie.
 8. Duivenverkoop.be behoudt zich het recht voor personen en advertenties permanent het gebruik van de site te weigeren.
 9. Duivenverkoop.be is niet verantwoordelijk voor technische problemen die door anderen worden veroorzaakt.
 10. Het plaatsen van banners tegen betaling is mogelijk. Voor de prijs en voorwaarden kunt u contact opnemen met de beheerder van duivenverkoop.be via het contactformulier
 11. De informatie die bij de bonverkopingen is beschreven is afkomstig van derden en daarom kan duivenverkoop.be niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute of onvolledige informatie.
 12. Biedingen op bonverkopingen of duiven zijn bindend. Bent u de hoogste bieder, dan zal u door de aanbieder gecontacteerd worden om de betaling uit te voeren en de verdere afhandeling.
 13. Gebruikers van deze website verklaren zich akkoord met deze voorwaarden en zullen deze naleven. Deze kunnen op eender welk moment wijzigen zonder voorafgaand bericht of mededeling.
Duivenspel.be Uw advertentie hier?

Laatste biedingen

Geen biedingen gevonden